۲۱ فروردین ۱۴۰۰

اهداف

زمان مطالعه ۲ دقیقه
 1. تشکیل زنجیره تولید، لجستیک ،توزیع و صادرات با مشارکت کلیه دست اندرکاران این بخش ( شامل باغداران، صادرکنندگان، صنایع تبدیلی و تکمیلی، حمل و نقل، سردخانه داران، واحدهای سورت و بسته بندی و سایر تامین کنندگان خدمات جانبی)
 2. افزایش بهره وری باغها، کاهش هزینه ها و رشد سود آوری حلقه ها از طریق هم افزایی فعالیت آنها
 3. به حداقل رساندن تاثیر پذیری صادرات سیب ایران از نوسانات قیمت  محصول داخلی و میزان تولید کشور
 4. ارتقاء جایگاه سیب ایران در بازار جهانی و قرارگیری در گروه ۵ کشور اول صادرکننده سیب دنیا
 5. توسعه سهم بازار صادراتی سیب ایران  در بازارهای موجود و ایجاد فرصتهای جدید در بازارهای صادراتی
 6. توجه به مفهوم برندینگ در بازارهای سیب ایران و ایجاد برند ملی و اختصاصی زنجیره
 7. عرضه محصول سیب ایران با رعایت استانداردهای بین المللی به ویژه در موارد کیفی و بهداشتی از قبیل باقیمانده سموم، سایز، رنگ، بسته بندی و ماندگاری
 8. اجرای اتوماسیون در کلیه مراحل داشت، برداشت، سورت و بسته بندی سیب، به نحوی که هزینه های مربوطه و ضایعات محصول سیب به حداقل ممکن رسیده و موجب افزایش قدرت رقابت با قیمتهای صادراتی جهانی گردد.
 9. طراحی و تهیه بسته بندي مناسب، مطابق استانداردهای روز بین المللی جهت محصول زنجیره سیب ایران.
 10. برنامه ریزی عملیاتی برای سالهای بعدی به نحوی که زنجیره بتواند رشد سالانه حداقل ۲۵ درصدی در میزان صادرات خود را عملی نماید.
 11. برنامه ریزی و اجرای سیستم مبتنی بر استاندارد اورگانیک، برای محصول سیب باغهای منتخب، به منظور صادرات محصول اورگانیک به کشورهای متقاضی
 12. ایجاد آزمایشگاه تخصصی سیب ایران به منظور آنالیز و ارائه گزارشهای دقیق در خصوص سیب صادراتی زنجیره
 13. افزایش قیمت سیب صادراتی ایران و رسیدن به میانگین قیمت جهانی سیب که موجب افزایش حداقل ۲۵ درصدی سود زنجیره در این زمینه خواهد بود.
 14. هماهنگی با گمرکات کشور جهت ایجاد کانال سبز گمرکی صادراتی به منظور تسریع در تشریفات صادراتی و حذف موانع دست و پاگیر برای محصولاتی که بدوا با رعایت کلیه موازین و استانداردهای لازم آماده شده است.
 15. کمک به توزیع موثر و هدفمند مشوقها و حمایتهای دولتی از قبیل سرمایه در گردش، جوایز صادراتی و … در مسیر دستیابی به اهداف کلان زنجیره
 16. آموزش تولید کنندگان  و باغداران برای بهبود هر چه بیشتر فرآیند تولید و دستیابی به استانداردهای کیفی بالاتر
 17. اخذ گواهی استاندارد ایران گپ برای سیب صادراتی ایران از طریق به کارگیری شرکتهای بازرسی معتبر داخلی
 18. به کارگیری تکنولوژی های مدرن و روز دنیا در فرآیندهای تولید، برداشت، سورت و بسته بندی ، به ویژه در مهندسی پس از برداشت سیب
 19. ایجاد اینترنت غذا و مزرعه برای اولین بار در ایران (IOF2020)

تمامی حقوق این سایت متعلق به زنجیره سیب ایرانیان است